Hướng dẫn nộp bài thi

PHƯƠNG THỨC VÀ QUY CÁCH NỘP BÀI

1.Quy định ẩn danh khi dự thi
Hồ sơ dự thi hợp lệ là hồ sơ thực hiện đầy đủ các thành phần được ghi ở mục VI và làm đúng theo các quy định như sau:
Toàn bộ sản phẩm dự thi và nộp cho BTC đều phải được ghi theo mã số ẩn danh do đối tượng dự thi tự chọn (không được ghi tên hoặc có bất kỳ dấu hiệu nhận dạng nào ngoại trừ mã số do đối tượng dự thi tự chọn).
Mã số gồm 2 chữ cái và 4 chữ số (ví dụ: AB1234), được ghi trong khung chữ nhật kích thước tối đa ngang 3 cm, đứng (cao) 1 cm ở góc trên bên phải của các pano dự thi. Mã số này cũng được ghi trên toàn bộ các tài liệu gửi dự thi.

2. Phương thức nộp bài
Nộp bài trực tuyến đến email của BTC: [email protected]
Yêu cầu khi nộp bài:
Tiêu đề email ghi rõ: [MÃ SỐ ẨN DANH] Dự thi hạng mục [TÊN HẠNG MỤC]
Ví dụ: AB1234 Dự thi hạng mục Nhà ở miền Bắc
Nội dung email ghi bằng toàn bộ phần chữ thuyết minh giới thiệu về phương án dự thi và họ tên, số điện thoại của người nộp bài.
Mỗi email gửi đến BTC chỉ được đính kèm file nộp của 1 phương án dự thi.

3. Quy cách nộp bài
Không giới hạn số lượng bài dự thi của mỗi cá nhân, đơn vị

Thể hiện bài thi theo khung quy định của BTC, tải file tại đây      

Nếu đăng ký dự thi theo nhóm, số lượng tối đa 3 người/ nhóm
Bài thi thể hiện toàn bộ phần bản vẽ và thuyết minh trên khổ giấy A1 (khổ dọc) với số lượng tối đa cho mỗi phương án là 03 pano. Trong đó:
Đơn vị đo lường trong phần bản vẽ: Sử dụng hệ mét, kích thước sử dụng trong bản vẽ kiến trúc là milimet (mm).
Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt
Toàn bộ Pano dự thi phải trình bày theo quy định ẩn danh.
Phần bản vẽ bao gồm tối thiểu các nội dung:
    Sơ đồ hiện trạng
    Mặt bằng tổng thể
    Mặt bằng ngôi nhà – TL 1/100
    Mặt bằng mái - TL1/100
    Mặt đứng tổng thể
    Mặt cắt ngôi nhà - TL1/100
    Chi tiết mái
    Chi tiết giải pháp xanh trong thiết kế
    Phối cảnh minh họa, tối thiểu 3 hình ảnh ngoại thất, 3 hình ảnh nội thất
Hồ sơ nộp bao gồm các file sau:

File scan đơn đăng ký dự thi (đã ký) theo mẫu quy định, tải tại đây      


Các pano bản vẽ, thuyết minh (tối đa 3 pano cho mỗi phương án). Định dạng file hình ảnh (jpeg/jpg/png/…).
File scan bản sao chứng minh thư (hộ chiếu) đối với cá nhân hoặc giấy phép đăng ký kinh doanh đối với tổ chức.
Các file hình ảnh tách rời của phương án (để tham gia bình chọn nếu qua vòng sơ khảo). Định dạng file hình ảnh (jpeg/jpg/png/…)
Quy định đặt tên toàn bộ file đều ghi không dấu các nội dung:
[Mã số] Du thi [Tên hạng mục] – [Nội dung file]
Ví dụ: AB1234 Du thi Nha o mien Bac – Pano 01.jpeg